1. Загальнопрофільне консультативно-діагностичне відділення є структурним підрозділом КНП «Міська поліклініка №1», яке надає консультативно-діагностичну, амбулаторну (спеціалізовану) медичну допомогу, виконує інструментальні та діагностичні дослідження дорослому населенню.

2. Відділення у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, Постановами Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами МОЗ України, нормативними актами місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, наказами по установі, цим Положенням.

3. Основні завдання:

  • Забезпечення консультативно-діагностичного, амбулаторного (спеціалізованого) прийому пацієнтів та надання їм кваліфікованої медичної допомоги, санітарно-гігієнічних та профілактичних органів.
  • Забезпечення наступності між первинним, вторинним (стаціонарним) та третинним рівнями надання медичної допомоги.
  • Організація та контроль за кваліфікованим проведенням попередніх та періодичних профілактичних оглядів.
  • Проведення експертизи тимчасової непрацездатності та вирішення питання про направлення на медико-соціальну експертну (МСЕК).
  • Проведення консультативно-діагностичного прийому амбулаторних хворих з гострими захворюваннями, загостренням хронічних хвороб та хронічною патологією.
  • Надання невідкладної допомоги.
  • Впровадження в роботу сучасних методів діагностики та лікування захворювань.
  • Забезпечення пацієнтам якісного надання медичної допомоги, діагностичного та інструментального обстеження згідно з затвердженими МОЗ України.
  • Направлення хворих до інших закладів охорони здоров’я  відповідно до показань.
Поділитись